Επικοινωνία

DF CYBER STATION:
Επισκευές & Service Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Video Club
Αγίου Νικολάου 96
131 23 Ίλιον
Τηλέφωνο 210 50.62.850
Κινητό τηλέφωνο 693 92.79.727
Φαξ 210 26.26.219

info@dfcyberstation.gr

dfclub@otenet.gr

www.vrisko.gr/dfcyberstation

Ωράριο καταστημάτωνDF CYBER STATION:
Επισκευές & Service Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Video Club - Oculus Rift
Πρωτεσιλάου 80
131 22 Ίλιον
Τηλέφωνο 211 40.94.474
Κινητό τηλέφωνο 693 92.79.727
Φαξ 210 26.26.219

info@dfcyberstation.gr

dfclub@otenet.gr

Ωράριο καταστημάτωνΚατάστημα WIND - Αναλώσιμα υπολογιστών:
Αγίου Νικολάου 96
131 23 Ίλιον
Τηλέφωνο 210 26.26.286
Κινητό τηλέφωνο 693 92.79.727
Φαξ 210 26.26.219
dfwindil@otenet.gr

www.vrisko.gr/dfcyberstation


Ωράριο καταστημάτων