Επισκευάζουμε την συσκευή σας, όπως θα θέλαμε να επισκευάσουν την δικιά μας!

Οθόνη
Αν η LCD οθόνη παρουσιάζει ρωγμές, έχει μια παραμορφωμένη εικόνα, δεν έχει εικόνα ή δεν λειτουργεί σωστά.
50€
Μπαταρία
Το κινητό αποφορτίζει γρήγορα, δεν φορτίζει ή δεν ανοίγει.
31€
Θύρα φόρτισης
Το κινητό δεν φορτίζει.
39€
Ακουστικό
Δεν ακούτε τον συνομιλητή σας όταν απαντάτε στην κλήση.
37€
Μικρόφωνο
Μιλάτε στο τηλέφωνο και δεν σας ακούνε.
38€
Home button
Δεν αποκρίνεται το κεντρικό κουμπί του τηλεφώνου.
38€
Αλλαγή κουμπιών
38€
Σπασμένο κάλυμμα
10€
Format
Η συσκευή σας επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση και απόδοση.
25€
Βραχυκύκλωμα
Βλάβη από υγρασία / νερό
από 35€
Πίνακας τιμών
Οθόνη
Αν η LCD οθόνη παρουσιάζει ρωγμές, έχει μια παραμορφωμένη εικόνα, δεν έχει εικόνα ή δεν λειτουργεί σωστά.
50€
Μπαταρία
Το κινητό αποφορτίζει γρήγορα, δεν φορτίζει ή δεν ανοίγει.
31€
Θύρα φόρτισης
Το κινητό δεν φορτίζει.
39€
Ακουστικό
Δεν ακούτε τον συνομιλητή σας όταν απαντάτε στην κλήση.
37€
Μικρόφωνο
Μιλάτε στο τηλέφωνο και δεν σας ακούνε.
38€
Home button
Δεν αποκρίνεται το κεντρικό κουμπί του τηλεφώνου.
38€
Αλλαγή κουμπιών
38€
Σπασμένο κάλυμμα
64€
Format
Η συσκευή σας επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση και απόδοση.
25€
Βραχυκύκλωμα
Βλάβη από υγρασία / νερό
από 35€
Πίνακας τιμών
Οθόνη
Αν η LCD οθόνη παρουσιάζει ρωγμές, έχει μια παραμορφωμένη εικόνα, δεν έχει εικόνα ή δεν λειτουργεί σωστά.
62€
Μπαταρία
Το κινητό αποφορτίζει γρήγορα, δεν φορτίζει ή δεν ανοίγει.
39€
Θύρα φόρτισης
Το κινητό δεν φορτίζει.
39€
Ακουστικό
Δεν ακούτε τον συνομιλητή σας όταν απαντάτε στην κλήση.
39€
Μικρόφωνο
Μιλάτε στο τηλέφωνο και δεν σας ακούνε.
39€
Home button
Δεν αποκρίνεται το κεντρικό κουμπί του τηλεφώνου.
39€
Αλλαγή κουμπιών
39€
Σπασμένο κάλυμμα
66€
Format
Η συσκευή σας επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση και απόδοση.
25€
Βραχυκύκλωμα
Βλάβη από υγρασία / νερό
από 35€
Πίνακας τιμών

*Ο Έλεγχος είναι ΔΩΡΕΑΝ*

*Να σημειωθεί ότι σε όλες τις επισκευές συμπεριλαμβάνετε ο Φ.Π.Α. και η τοποθέτηση*

*Οι τιμές ενδέχεται να ανανεώνονται κάθε 2 μήνες*

Νέα & Προσφορές

Μιλήστε με τον προγραμματιστή

Ημέρα παράδοσης
Επιχείρηση / Πρόσωπο

Είδος ιστοσελίδας

Θα κάνετε διαφήμιση;

Όνομα

Επώνυμο

Email

Τηλέφωνο

Διεύθυνση

Περιοχή

Ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα (προαιρετικά)

Πείτε μας για την ιδέα σας!

Κλείστε ραντεβού