Επισκευάζουμε την συσκευή σας, όπως θα θέλαμε να επισκευάσουν την δικιά μας!

Οθόνη
Αν η LCD οθόνη παρουσιάζει ρωγμές, έχει μια παραμορφωμένη εικόνα, δεν έχει εικόνα ή δεν λειτουργεί σωστά.
92€
Μπαταρία
Το κινητό αποφορτίζει γρήγορα, δεν φορτίζει ή δεν ανοίγει.
40€
Θύρα φόρτισης
Το κινητό δεν φορτίζει.
48€
Ακουστικό
Δεν ακούτε τον συνομιλητή σας όταν απαντάτε στην κλήση.
42€
Μικρόφωνο
Μιλάτε στο τηλέφωνο και δεν σας ακούνε.
42€
Home button
Δεν αποκρίνεται το κεντρικό κουμπί του τηλεφώνου.
42€
Αλλαγή κουμπιών
42€
Σπασμένο κάλυμμα
92€
Format
Η συσκευή σας επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση και απόδοση.
25€
Βραχυκύκλωμα
Βλάβη από υγρασία / νερό
από 35€
Πίνακας τιμών
Οθόνη
Αν η LCD οθόνη παρουσιάζει ρωγμές, έχει μια παραμορφωμένη εικόνα, δεν έχει εικόνα ή δεν λειτουργεί σωστά.
75€
Μπαταρία
Το κινητό αποφορτίζει γρήγορα, δεν φορτίζει ή δεν ανοίγει.
39€
Θύρα φόρτισης
Το κινητό δεν φορτίζει.
40€
Ακουστικό
Δεν ακούτε τον συνομιλητή σας όταν απαντάτε στην κλήση.
40€
Μικρόφωνο
Μιλάτε στο τηλέφωνο και δεν σας ακούνε.
40€
Home button
Δεν αποκρίνεται το κεντρικό κουμπί του τηλεφώνου.
40€
Αλλαγή κουμπιών
40€
Σπασμένο κάλυμμα
92€
Format
Η συσκευή σας επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση και απόδοση.
25€
Βραχυκύκλωμα
Βλάβη από υγρασία / νερό
από 35€
Πίνακας τιμών
Οθόνη
Αν η LCD οθόνη παρουσιάζει ρωγμές, έχει μια παραμορφωμένη εικόνα, δεν έχει εικόνα ή δεν λειτουργεί σωστά.
66€
Μπαταρία
Το κινητό αποφορτίζει γρήγορα, δεν φορτίζει ή δεν ανοίγει.
36€
Θύρα φόρτισης
Το κινητό δεν φορτίζει.
45€
Ακουστικό
Δεν ακούτε τον συνομιλητή σας όταν απαντάτε στην κλήση.
40€
Μικρόφωνο
Μιλάτε στο τηλέφωνο και δεν σας ακούνε.
40€
Home button
Δεν αποκρίνεται το κεντρικό κουμπί του τηλεφώνου.
40€
Αλλαγή κουμπιών
40€
Σπασμένο κάλυμμα
86€
Format
Η συσκευή σας επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση και απόδοση.
25€
Βραχυκύκλωμα
Βλάβη από υγρασία / νερό
από 35€
Πίνακας τιμών
Οθόνη
Αν η LCD οθόνη παρουσιάζει ρωγμές, έχει μια παραμορφωμένη εικόνα, δεν έχει εικόνα ή δεν λειτουργεί σωστά.
95€
Μπαταρία
Το κινητό αποφορτίζει γρήγορα, δεν φορτίζει ή δεν ανοίγει.
40€
Θύρα φόρτισης
Το κινητό δεν φορτίζει.
48€
Ακουστικό
Δεν ακούτε τον συνομιλητή σας όταν απαντάτε στην κλήση.
42€
Μικρόφωνο
Μιλάτε στο τηλέφωνο και δεν σας ακούνε.
42€
Home button
Δεν αποκρίνεται το κεντρικό κουμπί του τηλεφώνου.
45€
Αλλαγή κουμπιών
45€
Σπασμένο κάλυμμα
110€
Format
Η συσκευή σας επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση και απόδοση.
25€
Βραχυκύκλωμα
Βλάβη από υγρασία / νερό
από 35€
Πίνακας τιμών

*Ο Έλεγχος είναι ΔΩΡΕΑΝ*

*Να σημειωθεί ότι σε όλες τις επισκευές συμπεριλαμβάνετε ο Φ.Π.Α. και η τοποθέτηση*

*Οι τιμές ενδέχεται να ανανεώνονται κάθε 2 μήνες*

Νέα & Προσφορές

Μιλήστε με τον προγραμματιστή

Ημέρα παράδοσης
Επιχείρηση / Πρόσωπο

Είδος ιστοσελίδας

Θα κάνετε διαφήμιση;

Όνομα

Επώνυμο

Email

Τηλέφωνο

Διεύθυνση

Περιοχή

Ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα (προαιρετικά)

Πείτε μας για την ιδέα σας!

Κλείστε ραντεβού